Φροντιστές Ανθρώπων με Μετωποκροταφική Εκφύλιση

Πέρα από τη διαχείριση της ιατρικής και καθημερινής φροντίδας των ανθρώπων με μετωποκροταφική εκφύλιση, οι φροντιστές μπορεί να να αντιμετωπίσουν πολλές άλλες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές μπορεί να σχετίζονται με αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις, απώλεια εργασίας, κακή υγεία, αποφάσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φροντίδα του ασθενούς και ζητήματα που αφορούν το τελικό στάδιο. παρακάτω παρουσιάζονται κάποια βασικά ζητήματα που χρειάζεται να διαχειριστούν οι φροντιστές.