Δουλεοντας με την Οικογνεια

Αντιμετωπζοντας τις οικογενειακς διαμχες

Μια σοβαρ ασθνεια μπορε να πυροδοτσει να μεγεθνει οικογενειακς συγκροσεις, ειδικ ταν οι νθρωποι  το αντιμετωπσουν διαφορετικ ερχμενοι αντιμτωπα με τις ευθνες φροντδας. Κποια μλη της οικογνειας θα εμπλακον μεσα και θα βοηθσουν στο πακρο, εν λλοι μπορε θα αρνηθον αυτ το οποο συμβανει θα δυσανασχετον με τη φροντδα που προσφρετε στο αγαπημνο σας πρσωπο. Επσης, συχνς εναι οι διαφωνες σχετικ με τις οικονομικς αποφσεις και τις αποφσεις για την φροντδα. Τα μλη της οικογνειας μπορε να εναι φοβισμνα και θυμωμνα για τον κνδυνο να κληρονομσουν τη μετωποκροταφικ εκφλιση. Η γκαιρη αναγνριση αυτν των διαφορν θα βοηθσει στην ανακοφιση της απογοτευσης αργτερα.

Διοργανστε μια οικογενειακ συνντηση

Διοργανστε μια οικογενειακ συνντηση, το συντομτερο δυνατ μετ την διγνωση. λοι οι στενο συγγενες θα πρπει να γνωρζουν τι συμβανει και να χουν την ευκαιρα να συμμετσχουν στο σχεδιασμ της φροντδας. Συμπεριλβετε το αγαπημνο σας πρσωπο, αν εναι δυνατν. Συζητντας τους ρλους και τις ευθνες φροντδας, επανεξετζοντας τα συνεχιζμενα προβλματα και περιγρφοντας πς τα μλη της οικογνειας  αντιμετωπζουν την ασθνεια, μπορε να βοηθηθον στην μβλυνση των εντσεων και των φβων. Εν υπρχουν σημαντικς εντσεις μεταξ των μελν της οικογνειας μπορε να εναι χρσιμο να χουμε ναν μπιστο φλο της οικογνειας ναν σμβουλο για να καθοδηγσει τη συνντηση. Μετ την αρχικ συνντηση, προγραμματστε τακτικς συναντσεις και τηλεδιασκψεις για την επικαιροποηση της εκτμησς σας και κνετε τις απαρατητες αλλαγς. Μπορε να χρειαστον αρκετς συναντσεις για την επλυση ορισμνων απ τα σημαντικτερα οικονομικ, νομικ και ιατρικ θματα.

Βοηθντας τα παιδι  να κατανοσουν την μετωποκροταφικ εκφλιση

Το να ζει κανες με να τομο με μετωποκροταφικ εκφλιση μπορε να εναι τρομακτικ και δσκολο για να παιδ. Το τομο με μετωποκροταφικ εκφλιση μπορε να εναι ακατλληλο ως πρτυπο για το παιδ. Συμπεριφορικ συμπτματα μπορε να φανονται προσωπικ σε να παιδ. Το παιδ μπορε να μην θλει να ρθουν στο σπτι φλοι.
Συζητστε για τη μετωποκροταφικ εκφλιση με το παιδ σας, αλλ να θυμστε τι η συζτηση σημανει τσο ομιλα σο και ακραση - και η ακραση μπορε να εναι το πιο πολτιμο μρος της συνομιλας.

 • ταν το παιδ σας κνει ερωτσεις, απαντστε με απλς, ειλικρινες απαντσεις. Μην φοβστε να πετε "δεν ξρω" και στη συνχεια δεσμευτετε τι προσπαθσετε να μθετε.
 • Εξηγστε τι η μετωποκροταφικ εκφλιση εναι μια ασθνεια. Ακριβς πως τα παιδι κρυολογον και παθανουν ωττιδες, τσι οι ηλικιωμνοι μπορον να πθουν ασθνειες που τους αναγκζουν να ενεργον με διαφορετικ τρπο. Εξηγστε τι η ασθνεια του εγκεφλου σημανει τι το τομο δεν μπορε να βοηθσει να σταματσει τα συμπεριφορικ συμπτματα.
 • Επικεντρωθετε στα πργματα που το αγαπημνο σας πρσωπο μπορε να κνει ακμα, καθς και σε εκενα που γνονται λο και πιο δσκολα.
 • Να εστε υπομονετικο. Μπορε να χρειαστε να επαναλβετε τις εξηγσεις σε πολλς περιπτσεις, ανλογα με την ηλικα του παιδιο.
 • Καθησυχστε το παιδ σας τι αυτς αυτ εναι αγαπητ ανεξρτητα απ λα τα λλα.
 • Μη φοβστε να χρησιμοποισετε το χιομορ. Συχν βοηθ αν μπορετε να γελτε για την κατσταση μαζ.
 • Εν το παιδ σας δεν μιλει για την κατσταση αποσρεται απ το αγαπημνο σας πρσωπο, ρωτστε το παιδ σας τι αλλαγς χει παρατηρσει στο μλος της οικογνεις σας με τη μετωποκροταφικ εκφλιση.
 • Παρατηρσεις του παιδιο σας μπορε να οδηγσουν φυσικ σε μια εξερενηση των δικν του συναισθημτων και των ανησυχιν. Βεβαιστε το παιδ σας τι εναι φυσικ να αισθνεται νευρικ, λυπημνο θυμωμνο.
 • Βοηθστε το παιδ σας να διατηρσει επαφ με το τομο με μετωποκροταφικ εκφλιση, με τη συμμετοχ τους στις οικεες δραστηριτητες, πως το στρσιμο του τραπεζου μαζ. Ακμα και τα μικρ παιδι μπορον να παραμνουν συνδεδεμνα με το συγγεν σελιδοποιντας το φωτογραφικ λμπουμ ακογοντας μαζ μουσικ.
 • Εν το παιδ σας γνεται ανυπμονο με το αγαπημνο σας πρσωπο, επαναλβατε τι η συμπεριφορ του δεν εναι εσκεμμνη - εναι αποτλεσμα της νσου.
 • Μπορε να χρειαστε να σταθμσει την ευημερα του παιδιο σας ναντι της τοποθτησς του σε σχση με το μλος της οικογνεις σας.
 • Βρετε λλους ενλικες, πως ο αρχηγς των προσκπων ο δσκαλος, που μπορον να αποτελσουν πρτυπο και φλο για το παιδ σας.