Οικονομικς Σχεδιασμς

Ο χρηματοοικονομικς σχεδιασμς εναι η διαδικασα για τη δημιουργα ενς σχεδου για το πς θα καλυφθον οι οικονομικς ανγκες σας, εν εστε εν ζω, τη διαχεριση των χρημτων σας ταν δεν θα εστε πλον σε θση και τον διαμερισμ των χρημτων σας μετ το θνατ σας. Ο χρηματοοικονομικς σχεδιασμς πρπει να ξεκινσει σο το δυνατν νωρτερα, στε τα τομα με νοια να μπορον να συμμετχουν με περσκεψη στη συζτηση, να εκφρσουν τις θσεις τους και να χουν νομμως υπογρψει οποιαδποτε γγραφα. Σμφωνα με την εμπειρα μας, οι οικογνειες εναι πντα ευγνμονες για το τι ασχολθηκαν με αυτ τα δσκολα ερωτματα νωρς και χι την τελευταα στιγμ.

ταν κποιος χει διαγνωστε με μετωποκροταφικ εκφλιση, πιθαντατα θα χρειαστε να προσαρμσετε την διαχεριση των χρημτων του και να εξασφαλσετε την προστασα των περιουσιακν του στοιχεων. Σκεφτετε σχετικ με το διορισμ ενς μπιστου προσπου που θα ξρει πο φυλσσονται τα σημαντικ γγραφα και ο οποος θα  χει να σχδιο για το χειρισμ νομικν και οικονομικν θεμτων, σε περπτωση που δεν εστε σε θση να το πρξετε.
γκαιρος προγραμματισμς σημανει:

  • Απ κοινο υπογεγραμμνους λους τους χρηματοοικονομικος λογαριασμος.
  • Συζτηση μελλοντικν οικονομικν υποθσεων με ναν σμβουλο.
  • Διευθτηση του πς και πτε το τομο μεμετωποκροταφικ εκφλιση θα χει πρσβαση στα οικονομικ του.
  • Σνταξη ενς οικονομικο πληρεξουσου.
  • Ορισμς των δικαιοχων σε λους τους λογαριασμος των τραπεζν, τις επενδσεις και την σνταξη.
  • Διευθτηση της πληρωμ της μακροχρνιας περθαλψης: η χρση της ιδιωτικς ασφλισης, αν υπρχει, της σνταξης και ποιων λλων εσδων.
  • Διατρηση των οικογενειακν περιουσιακν στοιχεων: εξασφαλζοντας τι ο/η σζυγος του ασθενος, καθς και κθε ανπηρο μλος της οικογνειας εναι επαρκς προστατευμνο.
  • Η διανομ των περιουσιακν στοιχεων του ατμου μετ το θνατ του. (Αν το τομο χει  σζυγο με αναπηρα, παιδ λλο μλος της οικογνειας και επιθυμον να προβλεφθον στη διανομ των περιουσιακν στοιχεων, πρπει να γνουν ειδικς ρυθμσεις.)
Εν νας τραπεζικς του λογαριασμς εναι κοινς, ο συνδικαιοχος μπορε να συνεχσει να διαχειρζεται το λογαριασμ χωρς καμα αλλαγ στις ρυθμσεις. Ωστσο, τα τομα με μετωποκροταφικ εκφλιση εξακολουθον να χουν ση πρσβαση στο λογαριασμ, αλλ αυτ μπορε να δημιουργσει προβλματα αν χρησιμοποιον το λογαριασμ ανρμοστα. Για να αποφευχθον αυτς οι δυσκολες τα τομα αυτ μπορον να εξουσιοδοτσουν κατ νμο, λλο πρσωπο να χειρζεται το λογαριασμ. Εναι σημαντικ να θυμμαστε τι αυτ δεν ισχει αν το τομο δεν εναι πλον νομικ ικαν. Αν εναι απρθυμοι να συμφωνσουν σε μια αλλαγ της συμφωνας μπορε να εναι χρσιμο να συμβουλευτετε ναν χρηματοοικονομικ σμβουλο εκπρσωπο της τρπεζας για μια πιθαν λση.