Νομικς Σχεδιασμς

Συχν υποθτουμε τι οι αγαπημνοι μας θα γνωρζουν τις επιθυμες μας σχετικ με την ιατρικ φροντδα ταν θα εμαστε ανκανοι να προυμε τις δικς μας αποφσεις. Τις περισστερες φορς, μως,  δεν συζητσαμε πραγματικ αυτς τις επιθυμες με τα μλη της οικογνειας με αφοσιωμνα τομα. Αποφσεις για τον  προγραμματισμ της ζως θα πρπει να συζητηθον σο το δυνατν νωρτερα, στε εσες και τα αγαπημνα σας πρσωπα να μπορετε να εξετσετε προσεκτικ τις επιλογς και να εκφρσετε τις αξες σας. Συνσταται να διορσετε να πρσωπο που θα ξρει πο να αρχειοθετσει  τα νομικ και οικονομικ γγραφ σας, καθς και να χει να σχδιο για το χειρισμ των υποθσεων σας σε περπτωση που δεν εστε σε θση να το πρξετε. Η ανληψη  των νομικν υποθσεων σας εναι να απ τα μεγαλτερα δρα που μπορετε να κνετε στα αγαπημνα σας πρσωπα.
Οι οδηγες της υγειονομικς περθαλψης εναι στην πραγματικτητα μια σειρ απ γγραφα που περιγρφουν τις επιθυμες σας για την φροντδα υγεας.

1. Δλωση της υγειονομικς περθαλψης “διαθκες”:

Μια γραπτ εξγηση του εδους της περθαλψης που θα θλατε ταν δεν θα να εστε σε θση να επικοινωνσετε κατ τη διρκεια της ασθνειας, Συγκεκριμνα το γγραφο αυτ εξετζει τη χρση της τεχνητς υποστριξης της ζως, μηχανικν αναπνευστρων, καρδιοπνευμονικς αννηψης, σωλνων στισης, αναλγητικν φαρμκων, κλπ. Εναι σημαντικ να σημειωθε, τι αν επιλξετε να αρνηθετε την υποστριξη της ζως, αυτ δεν σημανει τι αρνεστε κθε φροντδα, μπορετε να ζητσετε ειδικ μτρα υποστριξης της ζως, ανακουφιστικ φροντδα και αναλγητικ φρμακα.

2. Διαρκς δναμη του πληρεξοσιου για την υγειονομικ περθαλψη:

να γγραφο που παρχει την εξουσα σε κποιον που θα επιλξετε να λαμβνει αποφσεις για την  υγειονομικ περθαλψη ταν δεν θα εστε σε θση να το πρξετε. Αυτς οι αποφσεις αφορον την την επιλογ θεραπεας, την επιλογ των ατμων που θα παρσχουν την  υγειονομικ περθαλψη, ενδονοσοκομειακ κατοκον φροντδα, δωρε οργνων / σματος  και λλα.
Η διαθκη εκ των προτρων οδηγες, επιτρπει να επιλξετε να τομο να κατευθνει τη φροντδα της υγεας σας, ταν δεν θα μπορετε να το πρξετε. Αυτς εναι ο "αντιπρσωπος υγειονομικς περθαλψης" "πληρεξοσιος εν τοις πργμασι" για την υγειονομικ σας περθαλψη. Βεβαιωθετε τι χετε επιλξει κποιον που θα ακολουθσει τις οδηγες σας και θα επιμενει να τηρηθον οι επιθυμες σας για την φροντδα στο τλος  ζως. Θα πρπει να συζητσετε τις επιλογς σας με το γιατρ σας και τον εκπρσωπο της υγειονομικς ασφλισς σας για να βεβαιωθετε τι κατανοον και συμφωνον να τηρσουν τις επιθυμες σας. Εν ο γιατρς σας δεν μπορε να συμφωνσει  να τηρσει  τη διαθκη εκ των προτρων οδηγες  ττε θα πρπει να σας παραπμψει σε κποιον που θα το κνει.

Ο νομικς προγραμματισμς περιλαμβνει επσης τα στοιχεα του οικονομικο προγραμματισμο:

1. Διαρκς δναμη του πληρεξοσιου για τα οικονομικ: να γγραφο που παρχει την εξουσα σε κποιον που θα επιλξετε να προβε σε  αποφσεις για τα οικονομικ σας ταν εσες θα καταστετε ανκανοι να το πρξετε. Μπορε να βοηθσει τα τομα με νοια και τις οικογνεις τους να αποφεγουν τις χρονοβρες και δαπανηρς δικαστικς ενργειες που μπορε να οδηγσουν εκτς ελγχου τις οικονομικς υποθσεις.

2. Καταπστευμα / παρακαταθκη: μια συμφωνα στην οποα να τομο, που ονομζεται διαχειριστς, κατχει νμιμο ττλο ιδιοκτησας και τα κονδλια για λλο πρσωπο, το οποο ονομζεται δικαιοχος. Μπορετε να εστε ο διαχειριστς του δικο σας καταπιστεματος, διατηρντας τον πλρη λεγχο σε λα τα ακνητα που βρσκονται στο καταπστευμ σας. Ουσιαστικ πρκειται για να καταπστευμα που χει συσταθε, εν εστε ζωντανς, και χι μετ το θνατ σας.

3. Διαθκη: να νομικ γγραφο που περιγρφει τον τρπο με τον οποο το ακνητ σας θα μεταβιβαστε και ποιος θα φροντσει για τα παιδι σας (εν προβλπεται) μετ το θνατ σας. Κνοντας μια διαθκη απαιτεται απ εσς να επιλξετε και να ονομσετε ναν εκτελεστ (το πρσωπο που θα διαχειρζεται την περιουσα) και τους δικαιοχους (τα τομα που θα λβουν το κληροδτημα).