Προοδευτικ μη Ρουσα Αφασα

Στην προοδευτικ μη ρουσα αφασα περιλαμβνεται μνο περπου το 20% των ανθρπων με μετωποκροταφικ εκφλιση. Σε αντθεση με τη σημασιολογικ εκφλιση, που το τομο διατηρε την ικαντητα της ομιλας, εν χνει το νημα των λξεων, στην προοδευτικ μη ρουσα αφασα το τομο δεν μπορε να παρξει ευχερ λγο παρτι ακμα γνωρζει τη σημασα των λξεων που προσπαθε να πει. Μπορε να μιλ αργ, να χει δυσκολα στο να εκφρσει τις λξεις, να χει μεγλη δυσκολα στη χρση του τηλεφνου, να δυσκολεεται να μιλσει μσα σε ομδες πολλν ανθρπων να κατανοε πολπλοκες προτσεις. Πρσφατα χει παρατηρηθε τι πολλο ασθενες με προοδευτικ μη ρουσα αφασα αναπτσουν σοβαρ παρκινσονικ συμπτματα που μοιζουν με αυτ της προοσας υπερπυρηνικς παρλυσης και της φλοιοβασικς εκφλισης, πως αδυναμα να μετακινσουν το βλμα τους απ τη μια πλευρ στην λλη, μυικ δυσκαμψα στα πδια και στα χρια, πτσεις και μυικ αδυναμα γρω απ το λαιμ.

Εξλιξη της ασθνειας

Ο ρυθμς εξλιξης των συμπτωμτων και η διρκεια της ασθνειας διαφρουν σημαντικ απ νθρωπο σε νθρωπο. Σε γενικς γραμμς κθε τπος μετωποκροταφικς εκφλισης ακολουθε να πρτυπο που τα συμπτματα που εμφανζονται στο αρχικ στδιο γνονται πιο ντονα και προκαλον αναπηρα σε μια πορεα 8-10 χρνων.

πια προοδευτικ μη ρουσα αφασα

Στην πια προοδευτικ μη ρουσα αφασα υπρχουν ολονα αυξανμενα προβλματα στην ομιλα και την παραγωγ λγου παρτι το τομο συνθως κατανοε τη γλσσα και ξρει τι θλει να πει. Τα πριμα συμπτματα εναι η επιβραδυμνη ομιλα και δυσκολα να πει τις λξεις σωστ. Για παρδειγμα, αν νας νθρωπος με προοδευτικ μη ρουσα αφασα πρπει να επαναλβει μια λξη, που εναι δσκολη στο να ειπωθε, αρκετς φορς κατ πσα πιθαντητα θα ακογεται διαφορετικ κθε φορ.

Μτρια προοδευτικ μη ρουσα αφασα

Καθς η ασθνεια εξελσεται στα επμενα 3-4 χρνια το τομο χει λο και μεγαλτερες δυσκολες να παρξει λγο. Μπορε να χρησιμοποιε μικρς προτσεις που θα παραλεπει λξεις, πως ρθρα και επθετα. Η ανγνωση και η γραφ συνθως παραμνουν καλς, οπτε μπορε να χρησιμοποιηθε να σημειωματριο κποιες εικνες για να βοηθον το τομο να εκφραστε. Οι ικαντητες στους αριθμος, χρματα και σχματα παραμνουν θικτες πως και η ικαντητα αναγνρισης προσπων και συναισθημτων.

Σοβαρ προοδευτικ μη ρουσα αφασα

Μετ απ 4-5 χρνια το τομο εναι ουσιαστικ βωβ και μπορε να εμφανσει συμπεριφορικ συμπτματα, πως αυτ της συμπεριφορικς παραλλαγς. Κποιοι νθρωποι με προοδευτικ μη ρουσα αφασα εμφανζουν κινητικ συμπτματα, πως στη νσο Πρκινσον, δηλαδ μυικ δυσκαμψα και ακαμψα. Ο χρνος απ την τοποθτηση της διγνωσης μχρι την κατληξη εναι περπου ξι χρνια αν και υπρχουν μεγλες διακυμνσεις απ νθρωπο σε νθρωπο.

Τελικ στδιο

Μετ απ χρνια μετωποκροταφικς εκφλισης οι ασθενες μπορε να χουν προβλματα στο μυικ συντονισμ και χρειζονται αναπηρικ αμαξδιο. Συνθως εναι απαρατητη 24ωρη φροντδα ετε στο σπτι ετε σε κποιο δρυμα. Η σωματικ κπτωση που παρατηρεται σε λες τις φσεις της ασθνειας γνεται ακμα πιο ντονη. Τελικ το τομο με μετωποκροταφικ εκφλιση μπορε να χει μεγλη δυσκολα στην κατποση, μσηση και στον λεγχο της κστης και του εντρου. Ο θνατος απ μετωποκροταφικ εκφλιση προκαλεται απ τις συνπειες της κπτωσης των σωματικν λειτουργιν, συνθως μολνσεις στους πνεμονες, το δρμα και το ουροποιητικ σστημα. Παρτι υπρχει ντονη διακμανση, ο χρνος απ την εμφνιση των πρτων συμπτωμτων μχρι την κατληξη εναι συνθως οκτ χρνια εν ο χρνος απ τη στιγμ που τθεται η διγνωση εναι κατ μσο ρο περπου εξι χρνια.