Συμπεριφορικ Μετωποκροταφικ Εκφλιση

Η συμπεριφορικ παραλλαγ της μετωποκροταφικς εκφλισης αναφρεται επσης και ως “μετωπιαα παραλλαγ της μετωποκροταφικς εκφλισης” “νσος του Pick”. Το 60% περπου των ανθρπων με μετωποκροταφικ εκφλιση πσχουν απ τη συμπεριφορικ παραλλαγ.
Εξ ορισμο αυτ η μορφ μετωποκροταφικς εκφλισης επηρεζει τις κοινωνικς δεξιτητες, το συνασθημα, τη συμπεριφορ και την αυτοεπγνωση. Ελλεματα σε αυτς τις λειτουργες προκπτουν συχν απ βλβες σε συγκεκριμνες περιοχς των μετωπιαων και κροταφικν λοβν. Οι νθρωποι με βλβες σε αυτς τις περιοχς μπορε να εμφανσουν αλλαγς στη διθεση και τη συμπεριφορ, πως πεσμα, συναισθηματικ ψυχρτητα αποστασιοποηση, απθεια και εγωκεντρισμ. Σε αντθεση με τους ασθενες με νσο Αλτσχιμερ, η οποα επηρεζει διαφορετικς περιοχς του εγκεφλου, πολλο νθρωποι με συμπεριφορικ παραλλαγ της μετωποκροταφικς εκφλισης δεν εμφανζουν απλεια μνμης σγχυση για το πο βρσκονται ποια μρα εναι, τουλχιστον στα πριμα στδια.

Εξλιξη της ασθνειας

Ο ρυθμς εξλιξης των συμπτωμτων και η διρκεια της ασθνειας διαφρουν σημαντικ απ νθρωπο σε νθρωπο. Σε γενικς γραμμς κθε τπος μετωποκροταφικς εκφλισης ακολουθε να πρτυπο που τα συμπτματα που εμφανζονται στο αρχικ στδιο γνονται πιο ντονα και προκαλον αναπηρα σε μια πορεα 8-10 χρνων.

πια συμπεριφορικ μετωποκροταφικ εκφλιση

Στα πρτα χρνια της συμπεριφορικς μετωποκροταφικς εκφλισης (Νσος του Pick) μφανζονται ντονες αλλαγς στη συμπεριφορ, πως ρση αναστολν, απθεια, απλεια ενσυνασθησης και ενδιαφροντος για τους λλους υπερφαγα. Μερικς φορς υπρχουν εμφαν προβλματα στο σχεδιασμ, την οργνωση και τη μνμη ωστσο το τομο εναι ακμα ικαν να ανταπεξρχεται στις δουλεις του σπιτιο και στην προσωπικ του φροντδα με ελχιστη βοθεια. Παρλα αυτ, τα ελλεματα στην κρση μπορον να οδηγσουν σε οικονομικς απερισκεψες με πιθανς καταστροφικς συνπειες. Μπορον να εμφανιστον κοινωνικ απσυρση, απθεια και μειωμνο ενδιαφρον για την οικογνεια, τους φλους αγαπημνες δραστηριτητες. Σε κποιες περιπτσεις μπορε να φρονται ανρμοστα σε ξνους, να μην χουν καλος τρπους, να δρουν παρορμητικ ακμα και να παραβιζουν το νμο. Σε αυτ το στδιο μως οι συμπεριφορς αυτς εναι διαχειρσιμες με αλλαγς στον τρπο ζως και στο περιβλλον. Η μαγνητικ τομογραφα στη φση αυτ θα δεξει πια ατροφα σε συγκεκριμνες περιοχς του μετωπιαου λοβο.

Μτρια συμπεριφορικ μετωποκροταφικ εκφλιση

Στην πορεα λγων ετν, τα συμπτματα που εμφανζονται στην πια φση γνονται ακμα πιο ντονα και προκαλον μεγαλτερη κπτωση της λειτουργικτητας. Μπορον επσης να εμφανιστον καταναγκαστικς συμπεριφορς, πως επαναλαμβανμενη ορηση, αποθησαριση συλλογ αντικειμνων, επμονη καθαριτητα ανητες επαναλαμβανμενες κινσεις (πως το πτημα μυρμηγκιν). Η υπερφαγα μπορε να δημιουργσει παχυσαρκα και λλα προβλματα υγεας. Τα γνωστικ προβλματα που σχετζονται με την εκφλιση επιδειννονται και εμφανζεται νοητικ ακαμψα, δυσκολες στη μνμη και σοβαρ ελλεματα στην οργνωση και την προσοχ. Στη φση αυτ η μαγνητικ τομογραφα θα δεξει εγκεφαλικ ατροφα, η οποα επεκτενεται σε μεγαλτερες περιοχς των μετωπιαων λοβν, τα κρα των κροταφικν λοβν και τα βασικ γγγλια, βαθτερες εγκεφαλικς δομς, που σχετζονται με το συντονισμ της κνησης, τη νηση, τα συναισθματα και τη μθηση.

Σοβαρ συμπεριφορικ μετωποκροταφικ εκφλιση

Σε αυτ το στδιο ο ασθενς εμφανζει πολ ντονα προβλματα συμπεριφορς (απθεια, απλεια ενσυνασθησης, ρση αναστολν) σε συνδυασμ με γλωσσικ προβλματα και απλεια μνμης. Παρτι υπρχει ντονη διακμανση, ο χρνος απ την εμφνιση των πρτων συμπτωμτων μχρι την κατληξη εναι συνθως οκτ χρνια εν ο χρνος απ τη στιγμ που τθεται η διγνωση εναι κατ μσο ρο περπου πντε χρνια.

Τελικ στδιο

Μετ απ χρνια μετωποκροταφικς εκφλισης οι ασθενες μπορε να χουν προβλματα στο μυικ συντονισμ και χρειζονται αναπηρικ αμαξδιο. Συνθως εναι απαρατητη 24ωρη φροντδα ετε στο σπτι ετε σε κποιο δρυμα. Η σωματικ κπτωση που παρατηρεται σε λες τις φσεις της ασθνειας γνεται ακμα πιο ντονη. Τελικ το τομο με μετωποκροταφικ εκφλιση μπορε να χει μεγλη δυσκολα στην κατποση, μσηση και στον λεγχο της κστης και του εντρου. Ο θνατος απ μετωποκροταφικ εκφλιση προκαλεται απ τις συνπειες της κπτωσης των σωματικν λειτουργιν, συνθως μολνσεις στους πνεμονες, το δρμα και το ουροποιητικ σστημα. Παρτι υπρχει ντονη διακμανση, ο χρνος απ την εμφνιση των πρτων συμπτωμτων μχρι την κατληξη εναι συνθως οκτ χρνια εν ο χρνος απ τη στιγμ που τθεται η διγνωση εναι κατ μσο ρο περπου πντε χρνια.