Αντιμετπιση της Μετωποκροταφικς Εκφλισης

Παρτι δεν υπρχει ακμα διαθσιμη θεραπεα για την εκφλιση του μετωποκροταφικο λοβο, υπρχουν κποια πργματα που μπορον να γνουν για να βοηθηθον τα συμπτματα.

Διγνωση

Το πρτο βμα για τη θεραπεα κθε ασθνειας εναι η σωστ διγνωση. Παρτι δεν υπρχει ακμα διαθσιμη θεραπεα που να σταματ να αντιστρφει τη μετωποκροταφικ εκφλιση, η σωστ διγνωση αποτρπει τη λψη λανθασμνων ακμα και επιβλαβν φαρμκων και προσφρει την ευκαιρα συμμετοχς σε κλινικς δοκιμς που μπορε κανες να επιλεγε για νες θεραπεες.

Ως μρος της αρχικς εκτμησης, ο γιατρς θα πρπει να καταγρψει λα τα φρμακα που παρνετε συνταγογραφομενα χι, εναλλακτικ, διατροφικ συμπληρματα και ουσες πως αλκολ, καφενη, τσιγρο, κτλ. Μερικς φορς να ενοχλητικ σμπτωμα μπορε να αποδοθε σε παρενργεια κποιου φαρμκου στην αλληλεπδραση μεταξ φαρμκων.

Αλλαγς στον τρπο ζως και στο περιβλλον

Απ τη στιγμ που υπρχει διγνωση, ετε ως ασθενς ετε ως φροντιστς, θα πρπει να ζητσετε απ το γιατρ σας διαθσιμες πηγς απ που μπορετε να μθετε περισστερα για την ασθνεια και να βρετε λλους ανθρπους που περνον μια παρμοια εμπειρα. Η μετωποκροταφικ εκφλιση, και συγκεκριμνα η συμπεριφορικ παραλλαγ, μπορε να δημιουργσει θματα ασφλειας στο σπτι και ξω. Οι ασθενες μπορε να αφνουν αναμνο το μτι της κουζνας, να κυκλοφορον ξω ακατλληλα ντυμνοι, να χνονται, να χουν βαια ξεσπσματα να εμφανζουν λλες πιθανς επικνδυνες συμπεριφορς. Μπορε να χρειαστε να κρψετε κποια επικνδυνα αντικεμενα στο σπτι να απαγορεσετε την οδγηση.

Συχν, η μεωση των προσδοκιν και οι αλλαγς στο περιβλλον μπορε να βοηθσουν στο να βελτιωθε η συμπεριφορ του ασθενος. Μαθανοντας να μην αντιδρτε στις ενοχλητικς αλλ χι επικνδυνες συμπεριφορς απαιτε υπομον, αλλ το να κραττε ενργεια για πιο σοβαρ ζητματα εναι η καλτερη στρατηγικ. Οι ομδες υποστριξης εναι νας λλος πολ καλς τρπος για να βρετε μη φαρμακευτικος τρπους να διαχειριστετε την ασθνεια. λλοι φροντιστς χουν συχν πολ καλς ιδες.
Ο σχεδιασμς για το τελικ στδιο εναι καλ να ξεκινσει μλις τεθε η διγνωση στε να μπορον να συμμετχουν λοι. Τα γγραφα μπορον να ενημερωθον να τροποποιηθον αργτερα αλλ βοηθει λους να ξεκινσει νωρς η συζτηση και να συνταχθον σο πιο απλοποιημνα νομικ γγραφα.

να πργραμμα γυμναστικς που να περιλαμβνει ενδυνμωση και αερβια σκηση εναι σημαντικ για τη διατρηση της νοητικς υγεας. Καρδιοαγγειακ σκηση 2-4 φορς την εβδομδα για 30 λεπτ εναι επωφελς. νας τακτικς περπατος εναι μια μορφ καρδιοαγγειακς σκησης και δεν απαιτε εγγραφ σε γυμναστριο. Τα τομα θα πρπει να συμβουλεονται το γιατρ τους πριν ξεκινσουν οποιοδποτε πργραμμα σκησης. Ο καλς πνος βοηθει επσης στην καλτερη γνωστικ επδοση.

Φρμακα για τα συμπεριφορικ συμπτματα

Τα φρμακα για τα συμπεριφορικ συμπτματα θα πρπει να ξεκινον σε χαμηλς δοσολογες και να αυξνονται προοδευτικ, ανλογα με την απκριση του ασθενος και την εμφνιση παρενεργειν. Πρπει να ειπωθε εδ τι χουν γνει πολ λγες κλινικς μελτες που να εξετζουν τα οφλη των παρακτω φαρμκων και οι πληροφορες που ακολουθον βασζονται στην εμπειρα απ την κλινικ πρξη.

Αντικαταθλιπτικ
Εν αρχικ δημιουργθηκαν για τη θεραπεα της κατθλιψης, κποια αντικαταθλιπτικ εναι αποτελεσματικ στη θεραπεα των αγχωδν διαταραχν, την πρληψη των κρσεων πανικο και την ιδεοψυχαναγκαστικ συμπεριφορ. Μια ομδα αντικαταθλιπτικν, που λγονται εκλεκτικο αναστολες επαναπρσληψης της σεροτοννης (SSRIs) μπορε να εναι χρσιμα στη μεωση της επιθετικτητας, των παρορμητικν συμπεριφορν και την επιθυμα για υδατνθρακες, που εμφανζονται στα πρτα στδια της νσου Pick. Οι νθρωποι με μετωποκροταφικ εκφλιση δεν εμφανζουν παρενργειες στα SSRIs και γενικ θεωρονται τα καλτερα διαθσιμα φρμακα για τον λεγχο των προβληματικν συμπεριφορν.
Παραδεγματα SSRIs:

 • Φλουοξετνη
 • Σερτραλνη
 • Παροξετνη
 • Φλουβοξαμνη
 • Σιταλοπρμη
 • Εσκιταλοπρμη

λλα αντικαταθλιπτικ (μη SSRIs) που μπορε να εναι χρσιμα:

 • Τραζοδνη
 • Βενλαφαξνη
 • Ντουλοξετνη
 • Βουπροπινη
 • Μιρταζαπνη

Αντιψυχωτικ
Τα αντιψυχωτικ μπλοκρουν τη δρση της ντοπαμνης, νος νευροδιαβιβαστ που μπορε να αυξσει τις ψευδαισθσεις, τα παραληρματα (ψευδες πεποιθσεις) και να μεταβλει τη λογικ σκψη. Χαμηλς δσεις αυτν των φαρμκων μπορον να βοηθσουν στη διαχεριση της επιθετικτητας, τις παρλογες και καταναγκαστικς συμπεριφορς, που μπορε να εμφανιστον στη μετωποκροταφικ εκφλιση. Το πιθαν φελος απ τα αντιψυχωτικ πρπει να ζυγιστε με τις πιθανς παρενργειες, πως λψη βρους, επιβρδυνση της σκψης και της κνησης, επιδενωση καρδιακς νσου και σε σπνιες περιπτσεις το θνατο. Τα τυπικ αντιψυχωτικ χουν συνδεθε με μυικ προβλματα και πρπει να αποφεγονται, καθς οι ασθενες με μετωποκροταφικ εκφλιση εναι πιθαν να εμφανσουν μυικ δυσκαμψα και τρμο.
Παραδεγματα τυπων αντιψυχωτικν εναι:

 • Ολανζαπνη
 • Κουετιαπνη
 • Ρισπεριδνη
 • Αριπιπραζλη
 • Παλιπεριδνη

λλες κατηγορες φαρμκων που θα μποροσαν να φανον χρσιμες αλλ δεν χουν μελετηθε στη μετωποκροταφικ εκφλιση εναι τα αγχολυτικ και τα αντιεπιληπτικ που χρησιμοποιονται και ως σταθεροποιητς της διθεσης:

 • Βαλπροκ οξ και διβαλπροκ ντριο
 • Καρβαμαζεπνη
 • Γκαμπαπεντνη

Λογοθεραπεα
Οι νθρωποι με γλωσσικς παραλλαγς μετωποκροταφικς εκφλισης μπορον να επωφεληθον απ τη λογοθεραπεα στο να διαχειριστον τις γλωσσικς τους δυσκολες και να μθουν εναλλακτικος τρπους επικοινωνας. Η διατρηση επαρκος επικοινωνας μπορε να μεισει την απογοτευση, συχν πρβλημα στη μετωποκροταφικ εκφλιση. Σε αντθεση με τους ανθρπους που εμφανζουν αφασα λγω τραματος στο κεφλι εγκεφαλικο, οι ασθενες με μετωποκροταφικ εκφλιση δεν θα βελτιωθον με την προδο του χρνου, ωστσο η λογοθεραπεα μπορε να βοηθσει στο να αξιοποιηθον στο μγιστο οι υπρχουσες δεξιτητες και να διερευνηθον λλοι τρποι επικοινωνας. Μη λεκτικς τεχνικς επικοινωνας, πως οι χειρονομες, να δεχνουν εικνες, κτλ. μπορον να βοηθσουν τους ανθρπους με σημασιολογικ εκφλιση και προοδευτικ μη ρουσα αφασα να εκφραστον. Ειδικς κρτες που αναγρφουν τι το τομο χει αφασα μπορον να βοηθσουν στο να εξηγσουν στους λλους το πρβλημα. Πολλο λογοθεραπευτς και εργοθεραπευτς χουν δικ τους γραφεα μπορον να βρεθον σε νοσοκομεα και ιατρικ κντρα. Ζητστε παραπομπ απ το γιατρ σας.

Φρμακα για τη μνμη
Η μεμαντνη, νας ανταγωνιστς των NMDA υποδοχων, χει εγκριθε για τη θεραπεα της νσου Αλτσχιμερ. Προκαταρκτικ στοιχεα δεχνουν τι μπορε να εναι επωφελς και στη μετωποκροταφικ εκφλιση.

Φρμακα που πρπει να αποφεγονται
Οι αναστολες της χολιναστερσης, πως η δονεπεζλη, η ριβαστιγμνη και η γκαλανταμνη συνταγογραφονται σε ανθρπους με Αλτσχιμερ. Φανεται τι τους βοηθον να βελτισουν την προσοχ και την ενεργ μνμη αυξνοντας την ποστητα ακετυλοχολνης (νευροδιαβιβαστς) στον εγκφαλο. Δυστυχς οι περισστεροι νθρωποι με μετωποκροταφικ εκφλιση δεν ωφελονται απ αυτ τα φρμακα και μπορε να γνουν πιο ευερθιστοι. Γενικ οι αναστολες της χολιναστερσης δεν συνιστνται για ανθρπους με μετωποκροταφικ εκφλιση.
Οι βενζοδιαζεπνες, που χρησιμοποιονται για τη διαχεριση του γχους, την απνα, την ταραχ, τις επιληπτικς κρσεις και τους μυικος σπασμος χουν συνδεθε με αυξημνα προβλματα συμπεριφορς και προβλματα στη μνμη και τις ψυχοκινητικς δεξιτητες.
Συνθεις βενζοδιαζεπνες:

 • Εσταζολμη
 • Διαζεπμη
 • Φλουραζεπμη
 • Μιδαζολμη
 • Τεμαζεπμη
 • Τριαζολμη
 • Αλπραζολμη
 • Χλωροδιαζεποξεδη
 • Κλοναζεπμη
 • Κλοραζεπτη
 • Λοραζεπμη
 • Οξαζεπμη
 • Πραζεπμη

Τα τυπικ αντιψυχωτικ, πως η αλοπεριδλη, φλουφαιναζνη και χλωροπρομαζνη, σχετζονται με μυικ προβλματα και πρπει να αποφεγονται, δεδομνου τι οι ασθενες με μετωποκροταφικ εκφλιση εναι πιθαν να εμφανσουν μυικ δυσκαμψα και τρμο λγω της ασθνειας.

Αν χετε ανησυχα για οποιοδποτε φρμακο παρνετε, ρωτστε το γιατρ το φαρμακοποι σας να τα ελγξουν. Εναι καλ να χετε μαζ σας λα τα φρμακα που παρνετε σε κθε ιατρικ ραντεβο για να ελγχεται η κατηγορα και η δοσολογα.