Κλινικ ρευνα για τη Μετωποκροταφικ Εκφλιση

Ως κλινικ ρευνα γενικ θεωρεται μια ερευνητικ μελτη  για την υγεα, που σχετζεται με τους ανθρπους, η οποα ακολουθε να προκαθορισμνο σχδιο.

Οι μελτες παρατρησης χρησιμοποιονται για να μελετηθον νθρωποι που μπορε δη να λαμβνουν θεραπεα για κποια ασθνεια, εν μετρνται τα αποτελσματ τους. Οι μελτες αυτς βασζονται σε να πιο φυσικ περιβλλον καθς οι συμμετχοντες επιλγουν τη θεραπεα τους. Αυτ η προσγγιση χρησιμοποιεται συχν, ταν οι παρεμβατικς μελτες θα ταν ανθικες ανφικτες (πως στην περπτωση των σπνιων παθσεων).

Οι παρεμβατικς μελτες δοκιμζουν υποσχμενες θεραπεες σε να ελεγχμενο περιβλλον. Σε αυτς τις μελτες, ο ερευνητς κατανμει τους συμμετχοντες σε συγκεκριμνες ομδες θεραπεας, προκειμνου να μετρηθον και να συγκριθον τα αποτελσματ τους στο τλος της δοκιμασας. Αυτς οι μελτες ονομζεται επσης "κλινικς δοκιμς" "δοκιμς θεραπεας."
Νες θεραπεες δεν μπορον να χρησιμοποιηθον ευρως μχρι να αποδειχθε τι λειτουργον με ασφλεια σε ασθενες, και οι κλινικς δοκιμς εναι το πρτυπο που χρησιμοποιεται για να κριθον αυτς οι θεραπεες ως ασφαλες και αποτελεσματικς.

Τι πρπει να περιμνω;

Πριν εσες κποιο αγαπημνο σας πρσωπο ενταχθετε σε μια δοκιμ, ο γιατρς σας θα πρπει να σας μιλσει για το πς εναι πιθανν να εναι μια κλινικ δοκιμ περιγρφοντας τα πλεονεκτματα και τα μειονεκτματα της συμμετοχς. Αν σας ενδιαφρει, κποιος απ το προσωπικ της κλινικς δοκιμς θα σας εξηγσει τις λεπτομρειες της μελτης, συμπεριλαμβανομνων των κινδνων και των ωφελειν και των δικαιωμτων σας ως συμμετχων, καθς και του δικαιματς σας να αποσυρθετε απ τη μελτη σε οποιοδποτε σημεο. ταν λες οι ερωτσεις σας χουν απαντηθε, θα σας ζητσει να υπογρψετε να ντυπο συγκατθεσης. Μετ απ αυτ, ο αριθμς των επισκψεων και των θεραπειν καθορζονται απ το σχδιο μελτης.

Τα οφλη των συμμετεχντων

Οι καλ σχεδιασμνες και καλ εκτελομενες κλινικς δοκιμς εναι η καλτερη προσγγιση για τους συμμετχοντες που θα επιλεγον να:

  • Διαδραματσουν ενεργ ρλο στη φροντδα της υγεα σας.
  • Αποκτσουν πρσβαση σε νες ερευνητικς θεραπεες πριν να εναι ευρως διαθσιμες.
  • Αποκτσουν εξειδικευμνη ιατρικ φροντδα στις κορυφαες εγκαταστσεις υγειονομικς περθαλψης κατ τη διρκεια της μελτης.
  • Βοηθσουν λλους, συμβλλοντας στην ιατρικ ρευνα.

Οι κνδυνοι των συμμετεχντων

Υπρχουν κνδυνοι στις κλινικς δοκιμς.

  • Η πειραματικ θεραπεα μπορε να μην εναι αποτελεσματικ για τον συμμετχοντα.
  • Μπορε να υπρχουν δυσρεστες σοβαρς παρενργειες στην πειραματικ θεραπεα.
  • Το πρωτκολλο μπορε να απαιτσει περισστερο χρνο απ ,τι μια θεραπεα εκτς πρωτοκλλου, συμπεριλαμβανομνων των ταξιδιν στο τπο της μελτης, περισστερες θεραπεες, νοσηλεα σνθετες απαιτσεις της δοσολογας.