Διαφορικ Διγνωση

Οι μετωποκροταφικ εκφλιση μπορε να εναι δσκολο να διαγνωσθε γιατ τα συμπτματ της, αλλαγς στην προσωπικτητα και τη συμπεριφορ και δυσκολες στο λγο και την κνηση, εναι παρμοια με αυτ λλων παθσεων. Για παρδειγμα η συμπεριφορικ μετωποκροταφικ εκφλιση κποιες φορς διαγιγνσκεται λανθασμνα ως διαταραχ της διθεσης, πως κατθλιψη ως εγκεφαλικ, ειδικ ταν υπρχουν προβλματα λγου και κνησης. Αυτ που περιπλκει ακμα περισστερο τα πργματα εναι τι νας νθρωπος μπορε να χει ταυτχρονα μετωποκροταφικ εκφλιση και κποιον λλο τπο νοιας. Επσης, δεδομνου τι οι διαταραχς αυτς εναι σπνιες, οι γιατρο μπορε να μην εναι εξοικειωμνοι με τα σχετικ συμπτματα και σημεα.

Θα μποροσε να εναι Αλτσχιμερ;

Η νσος Αλτσχιμερ εναι ο πιο κοινς τπος νοιας στους ηλικιωμνους ανθρπους. Για αυτ εναι η πρτη ασθνεια που σκφτεται ο γιατρς. Συνθως ξεκιν με απλεια μνμης εν η μετωποκροταφικ εκφλιση με προβλματα στη συμπεριφορ και τη γλσσα.
ποια απ τις δο και να εναι η ασθνεια, οι νθρωποι θα εμφανσουν γνωστικ κπτωση και δυσκολα στο να εκτελον πνω απ να ργο ταυτχρονα. Οι γιατρο συνθως αξιοποιον τα πριμα συμπτματα και την απεικνιση του εγκεφλου, συνθως μαγνητικ τομογραφα, για να καταλξουν στην πιο κατλληλη διγνωση.

  • Η πιθαντητα να εναι Αλτσχιμερ επηρεζεται ντονα απ την ηλικα εμφνισης των συμπτωμτων. σο πιο μεγλο εναι το τομο τσο πιο μεγλες εναι οι πιθαντητες για Αλτσχιμερ εν για μετωποκροταφικ εκφλιση αυξνονται σο πιο νοι εναι.
  • Η μετωποκροταφικ εκφλιση ξεκιν συχν με διακριτς συμπεριφορικς αλλαγς (κοινωνικ ανρμοστες συμπεριφορς, απθεια, παρορμητισμς, κτλ.) εν οι νθρωποι με Αλτσχιμερ, στα πρτα στδια, εναι κοινωνικ ευπρεπες παρ τα προβλματα μνμης (μπορε να αναπτξουν στρατηγικς για να τα κρβουν). Σε προχωρημνο Αλτσχιμερ οι νθρωποι χουν δυσκολες να διαχειριστον τα οικονομικ τους, χουν φτωχ κρση, εναι ευερθιστοι και μπορε να εναι εξσου δσκολοι στη διαχεριση πως και αυτο με μετωποκροταφικ εκφλιση.
  • Η απθεια εναι πιο πια στους ασθενες με Αλτσχιμερ εν στους ασθενες με μετωποκροταφικ εκφλιση εναι πιο διχυτη και αντανακλ συχντερα λλειψη ενδιαφροντος για τους λλους απουσα κιντρων.

Οι ασθενες με Αλτσχιμερ χουν απ νωρς δυσκολα να μθουν και να συγκρατσουν νες πληροφορες. Καθς η ασθνεια εξελσεται χνεται η μνμη νετερων και παλαιτερων πληροφοριν. Τα μνημονικ προβλματα μπορε να οδηγσουν και σε γλωσσικ, η ρζα του προβλματος μως εναι οι δυσκολες στη μνμη. Αντθετα, οι ασθενες με πια μετωποκροταφικ εκφλιση εναι γενικ καλ προσανατολισμνοι στο χρο και το χρνο και μπορον να συγκρατον πρσφατα γεγοντα. Μπορε να χουν κακ επδοση στα τεστ αλλ αυτ μπορε να οφελεται σε λλειψη ενδιαφροντος προσπθειας κατ την εξταση.

Θα μποροσε να εναι ψυχιατρικ πρβλημα;

ταν κυριαρχον τα συμπεριφορικ συμπτματα στους ασθενες με πια μετωποκροταφικ εκφλιση και αυτ εμφανζονται  σε μεγαλτερη ηλικα μπορε να θεωρηθε τι υπρχει γεροντικ κατθλιψη ταν ξεκινον σε νετερους ανθρπους μπορε να εκληφθον ως σχιζοφρνεια διπολικ διαταραχ. Οι επαναλαμβανμενες εμμονικς συμπεριφορς εναι πολ συχνς στη συμπεριφορικ μετωποκροταφικ εκφλιση τσι κποιοι ασθενες μπορε αρχικ να λβουν τη διγνωση της ιδεοψυχαναγκαστικς διαταραχς.

Δεδομνου τι το ιστορικ και η εξταση μπορον να χουν πολλς ομοιτητες με ενς ψυχιατρικο ασθενος η νευροψυχολογικ εκτμηση και η εγκεφαλικ απεικνιση μπορον να βοηθσουν στη δικριση.

Επιβεβαωση της διγνωσης της μετωποκροταφικς εκφλισης

Αφο χουν αποκλεισθε λλες πιθανς ασθνειες η διγνωση της μετωποκροταφικς εκφλισης δνεται με βση τη νευροψυχολογικ εκτμηση και το ατομικ ιστορικ (απ τον ασθεν, μλη της οικογνειας φροντιστς). Η νευροψυχολογικ εκτμηση βοηθ στο να ποσοτικοποιηθον η μνμη, η γλσσα και λλες γνωστικς λειτουργες. Συνθως γνεται μαγνητικ τομογραφα εγκεφλου και σως λειτουργικ απεικνιση πως τομογραφα εκπομπς ποζιτρονων (PET), που μπορε να δεξει αυξημνη μειωμνη εγκεφαλικ λειτουργα στις μετωπιαες και πρσθιες κροταφικς περιοχς.

Ακριβς διγνωση μπορε να γνει αφο αποκλειστον λλες πιθανς εξηγσεις, το οποο εναι βασικ για τη θεραπεα τη διαχεριση οποιασδποτε ασθνειας. Καθς βρσκονται νες διαθσιμες ιατρικς θεραπεες η πριμη παρμβαση γνεται λο και πιο σημαντικ. Ανξαρτητα απ τις ιατρικς θεραπεες, σο νωρτερα οι ασθενες και οι φροντιστς τους χουν ακριβ διγνωση, τσο πιο σντομα μπορον να προγραμματσουν τη φροντδα που θα χρειαστε στο μλλον. Δεδομνου τι η μετωποκροταφικ εκφλιση επηρεζει νετερους ανθρπους, σε σχση με το Αλτσχιμερ λλες νοιες και διαρκε κατ μσο ρο οκτ χρνια, η κατρτιση ενς σχεδου φροντδας εναι ουσιαστικ για λους σους επηρεζονται απ αυτ την ασθνεια.