Τποι Μετωποκροταφικς εκφλισης

Οι μετωποκροταφικ εκφλιση εναι μια μορφ νοιας, η οποα προκαλεται απ μια οικογνεια εγκεφαλικν διαταραχν, οι οποες εναι γνωστς ως “εκφλιση του μετωποκροταφικο λοβο”. Η νοια σχετζεται με σοβαρ απλεια της ικαντητας σκψης και παρεμβανει στην ικαντητα του ανθρπου να ανταπεξρχεται στις καθημερινς του δραστηριτητες, πως η εργασα, η οδγηση και η ετοιμασα του φαγητο. Υπρχουν κι λλες εγκεφαλικς διαταραχς οι οποες μπορον να προκαλσουν νοια συμπεριλαμβανομνης της νσου Αλτσχιμερ και των εγκεφαλικν (αγγειακν επεισοδων). Οι επιστμονες εκτιμον τι η εκφλιση του μετωποκροταφικο λοβο μπορε να προκαλσει εως και 10% λων των περιπτσεων νοιας και μπορε να εναι εξσου συχν με τη νσο Αλτσχιμερ σε ανθρπους μχρι τα 65 τη.

Τα δεδομνα αφορον σειρ ασθενν απ τριτοβθμιο κντρο Ioannidis P. et al., JNeurolSci. 2012


Οι νθρωποι με μετωποκροταφικ εκφλιση μπορον να ζσουν απ δο ως δκα τη, μερικς φορς ακμη περισστερο αλλ εναι δσκολο να προβλεφθε η πορεα του κθε ασθενος ξεχωριστ. Οι διαταραχς αυτς εναι προοσες (προοδευτικς), δηλαδ τα συμπτματα επιδειννονται με την πορεα του χρνου. Στα πριμα στδια εμφανζεται νας τπος συμπτωμτων. Καθς μως η ασθνεια εξελσεται εμφανζονται και λλοι τποι, καθς επηρεζονται περισστερες περιοχς του εγκεφλου. Υπρχουν συγκεκριμνοι υποτποι μετωποκροταφικς εκφλισης:

Σμερα δεν υπρχει διαθσιμη θεραπεα για τη μετωποκροταφικ εκφλιση. Ωστσο μσα απ την ρευνα βελτινεται η γνση και η κατανηση αυτν των δσκολων καταστσεων. Η προδος αυτ ανογει πρτες για καλτερη διγνωση, βελτιωμνη φροντδα και εν τλει πιθανς νες θεραπεες.