Συμπτματα της μετωποκροταφικς Εκφλισης

Οι μετωποκροταφικ εκφλιση προκπτει ως αποτλεσμα της καταστροφς των νευρνων (νευρικν κυττρων) σε περιοχς του εγκεφλου που ονομζονται μετωπιαοι και κροταφικο λοβο. Καθς οι νευρνες πεθανουν στις μετωπιαες και κροταφικς περιοχς οι λοβο αυτο ατροφον αλλις συρρικννονται. Σταδιακ η καταστροφ των νευρνων προκαλε δυσκολες στη σκψη και σε συμπεριφορς που ελγχονται απ αυτς τις περιοχς του εγκεφλου. Μπορον να εμφανιστον διφορα συμπτματα, πως παρξενη συμπεριφορ, συναισθηματικ προβλματα, προβλματα στην επικοινωνα δυσκολα στη βδιση και σε λλες βασικς κινσεις.

Τα συμπτματα της μετωποκροταφικς εκφλισης διαφρουν απ νθρωπο σε νθρωπο και απ το να στδιο της ασθνειας στο επμενο, καθς επηρεζονται διαφορετικ μρη των μετωπιαων και κροταφικν λοβν. Σε γενικς γραμμς οι αλλοισεις στο μετωπιαο λοβ σχετζονται με συμπεριφορικ συμπτματα εν οι αλλοισεις στον κροταφικ λοβ οδηγον σε διαταραχς στη γλσσα και το συνασθημα.

Τα συμπτματα συχν παρανοονται. Τα μλη της οικογνειας και οι φλοι μπορε να νομζουν τι το τομο συμπεριφρεται πρεπα, προκαλντας τσι νταση και συγκροσεις. Για παρδειγμα να τομο με συμπεριφορικ μετωποκροταφικ εκφλιση μπορε να παραμελε την προσωπικ του υγιειν να κνει μικροκλοπς. Εναι σημαντικ να γνει κατανοητ τι οι νθρωποι με αυτς τις διαταραχς δεν μπορον να ελγξουν τη συμπεριφορ τους λλα τους συμπτματα.

Συμπεριφορικ Συμπτματα

 • Προβλματα στις επιτελικς λειτουργες: Προβλματα στο σχεδιασμ και την αλληλουχα δρσης (να μπορε κανες να σκφτεται ποια κνηση εναι πρτη ποια δετερη, κλπ.), τοποθτηση προτεραιοττων (να κνει κποιος τις πιο σημαντικς δραστηριτητες πρτες και τις λιγτερο σημαντικς τελευταες), σκηση πολλαπλν δραστηριοττων (μετβαση απ τη μια δραστηριτητα στην λλη ανλογα με τις ανγκες), η παρακολοθηση και η διρθωση λαθν.
 • Εμμονς: Τση για επανληψη της διας δραστηριτητας επανληψη της διας λξης ξαν και ξαν, ακμα κι ταν δεν χει πια νημα.
 • ρση αναστολν: Δρουν παρορμητικ χωρς να υπολογζουν πς οι λλοι αντιλαμβνονται τη συμπεριφορ τους. Για παρδειγμα, νας νθρωπος μπορε να μουρμουρζει σε μια επαγγελματικ συνντηση να γελει σε μια κηδεα.
 • Καταναγκαστικ κατανλωση υπερβολικς τροφς: Καταβροχθζουν μεγλες ποστητες φαγητο, ειδικ αμυλδη τρφιμα, πως ψωμ και μπισκτα. Μπορε να παρνουν φαγητ απο τα πιτα των λλων.
 • Συμπεριφορ χρησιμοποησης: Δυσκολα να αντισταθον στην παρρμηση να χρησιμοποισουν να αγγξουν αντικεμενα που μπορον να δουν να προσεγγσουν. Για παρδειγμα κποιος μπορε να σηκσει το ακουστικ του τηλεφνου καθς περνει μπροστ του χωρς το τηλφωνο να χτυπ να θλει να τηλεφωνσει.

Γλωσσικ Συμπτματα

 • Αφασα: Μια διαταραχ του λγου στην οποα υπρχουν δυσκολες στη χρση και κατανηση λξεων. Η ικαντητα για σωστ εκφορ και ρθρωση του λγου παραμνει θικτη.
 • Δυσαρθρα: Μια διαταραχ του λγου στην οποα υπρχουν προβλματα στην ρθρωση του λγου (π.χ. μπρδεμα στα λγια) εν το περιεχμενο εναι σωστ.

Οι νθρωποι με πρωτογεν προοσα αφασα μπορε να να αντιμετωπζουν προβλματα μνο στο να χρησιμοποιον και να κατανοον λξεις και προβλματα στην ρθρωση. Οι νθρωποι που χουν και τα δο εδη προβλημτων χουν δυσκολες στην ομιλα και τη γραφ και μπορε με την προδο του χρνου να παρουσισουν πλρη αλαλα πολ μεγλες δυσκολες στο λγο. Τα γλωσσικ προβλματα συνθως επιδειννονται για τουλχιστον δο χρνια μετ την εμφνισ τους. λλες λειτουργες, πως η σκψη και οι κοινωνικς δεξιτητες παραμνουν φυσιολογικς για μεγαλτερο χρονικ διστημα πριν επιδεινωθον.

Συναισθηματικ Συμπτματα

 • Απθεια: λλειψη ενδιαφροντος, κιντρων πρωτοβουλας. Η απθεια συχν συγχεται με κατθλιψη, ωστσο οι νθρωποι με απθεια μπορε να μην εναι θλιμνοι. Συχν χουν δυσκολα να ξεκινσουν μια δραστηριτητα αλλ μπορον να συμμετσχουν αν τις οργανσουν λλοι.
 • Συναισθηματικς αλλαγς: Το συνασθημα γνεται επιπεδωμνο, υπερβολικ ακατλληλο. Τα συναισθματα μπορε να φανονται τελεως αποσυνδεμνα απ μια κατσταση να εκφρζονται σε λθος στιγμς και περιστσεις. Για παρδειγμα κποιος νθρωπος μπορε να γελ με δυσρεστα να.
 • Κοινωνικς – διαπροσωπικς αλλαγς: Δυσκολα στην “ανγνωση” κοινωνικν σημτων, πως εκφρσεις του προσπου και κατανηση των διαπροσωπικν σχσεων. Μπορε να μην χουν ενσυνασθηση – την ικαντητα να κατανοον τα συναισθματα των λλων – κνοντς τους να φανονται αδιφοροι εγωιστς. Για παρδειγμα μπορε να μη δεξουν καμα συναισθηματικ απκριση σε ασθνειες ατυχματα που μπορε να συμβανουν σε μλη της οικογνειας.
 • λλειψη εναισθησας: Ανικαντητα να κατανοσουν τις αλλαγς που τους συμβανουν και τις επιπτσεις τους στους λλους. Αυτ η λλειψη ενημερτητας μπορε να προκαλσει δυσκολες στους φροντιστς γιατ το τομο δεν εναι συνεργσιμο στο να δεχθε βοθεια.