Διαχεριση Καθημερινν Προβλημτων

Διαχεριση της Συμπεριφορς

Οι συμπεριφορς ενς ανθρπου με συμπεριφορικ μετωποκροταφικ εκφλιση εναι πιθαν αναστατσουν και να απογοητεσουν τα μλη της οικογνειας και τους φροντιστς. Εναι φυσιολογικ να πενθον για το “χαμνο νθρωπο” αλλ εναι εξσου σημαντικ να μθουν να ζουν σο το δυνατ καλτερα με τον νθρωπο που χουν τρα μαζ τους. Η απογοτευση των φροντιστν μπορε να μειωθε κατανοντας τις αλλαγς στην προσωπικτητα και τη συμπεριφορ των ασθενν και να τους βοηθσει να αντιμετωπσουν τις προκλσεις της φροντδας ενς ανθρπου με μετωποκροταφικ διαταραχ.

Η διαχεριση των συμπεριφορικν συμπτωμτων μπορε να περιλαμβνει πολλς προσεγγσεις. Τα μλη της οικογνειας οι φροντιστς θα χρειαστε να αναλβουν νες ευθνες να κανονσουν για επιπλον φροντδα, η οποα δεν ταν απαρατητη παλαιτερα, για να εξασφαλσουν την ασφλεια των ασθενν και της οικογνεις τους. Για παρδειγμα μπορε να χρειαστε να τους πηγανουν εκενοι με το αυτοκνητο στα ραντεβο και τις καθημερινς δουλεις τους, να φροντζουν τα μικρ παιδι να προσλβουν κποιον για επιπλον βοθεια στο σπτι.

Εναι βοηθητικ, αν και συχν δσκολο, να αποδχονται παρ να προκαλον ανθρπους με συμπεριφορικ συμπτματα. Το να διαφωνον μαζ τους να προσπαθον να τους μιλσουν λογικ δεν βοηθει καθς εκενοι δεν μπορον να ελγξουν τη συμπεριφορ τους οτε να αντιληφθον τι εναι εκκεντρικο ενοχλητικο προς τους λλους. Αντθετα εναι καλ να εναι σο ευασθητοι μπορον και να κατανοον τι “μιλει” η ασθνεια. Οι ”κουρασμνοι” φροντιστς μπορον να κνουν να μικρ διλειμμα, να προυν βαθις ανσες, να μετρσουν ως το 10 και να φγουν απ το δωμτιο για λγα λεπτ.
Η διαχεριση της απθειας μπορε να γνει προσφροντας στον ασθεν περιορισμνες επιλογς. Ερωτσεις ανοιχτο τπου (“Τι θα θελες να κνεις σμερα;”) εναι πιο δσκολο να απαντηθον σε σχση με πιο συγκεκριμνες (“ Θλεις να πας στο σινεμ στα μαγαζι σμερα;”)

Η τρηση ενς σταθερο προγρμματος και η τροποποηση του περιβλλοντος μπορον επσης να βοηθσουν. να σταθερ πργραμμα εναι λιγτερο συγχυτικ και μπορε να βοηθσει τους ασθενες να κοιμονται καλτερα. Αν υπρχει υπερφαγα, οι φροντιστς μπορε να χρειαστε να επιβλπουν τον ασθεν, να περιορζουν τις επιλογς τροφμων, να κλειδνουν τα ντουλπια που υπρχουν τρφιμα και το ψυγεο και να τους αποσπον με λλες δραστηριτητες. Η διαχεριση λλων εμμονικν συμπεριφορν μπορε να γνει με αλλαγς στο πργραμμα και προσθκη νων δραστηριοττων.

Διαχεριση Γλωσσικν Προβλημτων

Η θεραπεα της πρωτογενος προοσας αφασας χει δο στχους – τη διατρηση των γλωσσικν ικανοττων και τη χρση νων εργαλεων και διαφορετικν τρπων επικοινωνας. Η θεραπεα που εναι προσαρμοσμνη στο συγκεκριμνο γλωσσικ πρβλημα  του ασθενος και στο στδιο της αφασας σε γενικς γραμμς λειτουργε καλτερα.
Για να επικοινωνσει νας νθρωπος με πρωτογεν προοσα αφασα μπορε να χρησιμοποιε να ειδικ σημειωματριο (να λμπουμ με φωτογραφες που να αναγρφονται ονματα προσπων και αντικειμνων), χειρονομες και ζωγραφις. Κποιοι νθρωποι βρσκουν βοηθητικ το να δεχνουν λξεις φρσεις αποθηκευμνες σε ναν υπολογιστ.
Οι φροντιστς μπορον επσης να βρουν νους τρπους για να μιλον σε τομα με πρωτογεν προοσα αφασα. Για παρδειγμα μπορον να μιλον αργ και καθαρ, να χρησιμοποιον απλς προτσεις, να περιμνουν μχρι να τους απαντσουν και να ζητον επεξηγσεις ταν δεν καταλαβανουν κτι.

νας λογοθεραπευτς που εναι εξοικειωμνος με την πρωτογεν προοσα αφασα μπορε να εξετσει τις γλωσσικς ικαντητες ενς ανθρπου και να αποφασσει ποια εναι τα κατλληλα εργαλεα και στρατηγικς για την περπτωση. Εδ πρπει να σημειωθε τι υπρχουν λογοθεραπευτς που χουν εκπαιδευτε στη θεραπεα της αφασας μετ απ εγκεφαλικ, η οποα απαιτε διαφορετικς στρατηγικς.

Διαχεριση Κινητικν Προβλημτων

Για κθε κινητικ διαταραχ που οφελεται σε εκφλιση του μετωποκροταφικο λοβο υπρχει ομδα ειδικν που μπορον να βοηθσουν τους ασθενες και τις οικογνεις τους να αντιμετωπσουν δσκολα θματα ιατρικς φσης και φροντδας. Γιατρο, νοσηλευτς, λογοθεραπευτς, φυσιοθεραπευτς και εργοθεραπευτς, εξοικειωμνοι με αυτς τις διαταραχς, μπορον να εξασφαλσουν τι οι νθρωποι με κινητικς διαταραχς θα λβουν κατλληλη ιατρικ περθαλψη και τι οι φροντιστς τους θα μπορον να τους βοηθον να ζουν σο το δυνατ καλτερα.